Object's details: Samorządowe akty prawa miejscowego jako instrument służący wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości – przykład uchwał w sprawie opłaty targowej

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy