Object's details: Obrót nieruchomościami w orzecznictwie Dobiesława z Koszyc i Konarów, podsędka ziemskiego krakowskiego (XIV-XV w.)

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy