Object's details: Osoby pochodzenia francuskiego w Sejmie Prowincjonalnym na Śląsku (1824-1925)

PDF
Structure
Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi.
We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy