Najczęściej zadawane pytania


Pytanie: Co oznaczają poniższe terminy?

Depozytariusz – osoba uprawniona do zamieszczania pracy w Repozytorium UWr.

Deponowanie – proces zamieszczenia (archiwizowania) pracy w Repozytorium UWr.

Repozytorium UWr – cyfrowa platforma, miejsce zamieszczania, przechowywania i udostępniania prac pracowników, doktorantów (ewentualnie studentów) Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pytanie: Czy osoba, która nie jest autorem dokumentu, może zamieścić publikację w repozytorium?

 

Zasadniczo, jeżeli pracy nie umieszczono w domenie publicznej i deponuje ją ktoś inny niż autor, to osoba deponująca bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do zamieszczonego dokumentu.

Pytanie: Czy każdy ma dostęp do pełnych tekstów prac doktorskich?

Dostęp do pełnego tekstu niektórych prac doktorskich, zgodnie z podpisaną przez autora licencją może być ograniczony. Oznacza to, że pełen tekst pracy będzie dostępny dla uprawnionych użytkowników tylko w bibliotece. Doktoraty włączone do archiwum repozytorium będą widoczne w europejskim portalu prac doktorskich The DART Europe E-theses Portal.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji