Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka słów o i-votingu

Creator:

Skotnicki, Krzysztof

Subject and Keywords:

wybory ; alternatywne sposoby głosowania ; głosowanie ; i-voting ; e-voting

Abstract:

I-voting to nowy alternatywny sposób głosowania, który poza Estonią jest eksperymentalnie wykorzystywany jeszcze w kilkunastu innych państwach. Przeprowadzona analiza skłania jednak do wniosku, że należy podchodzić do niego z dużą ostrożnością. Jest to ciekawy eksperyment, którego powszechne zastosowanie to jednak kwestia przyszłości, której nie da się chociażby w przybliżeniu określić. Wokół tego sposobu głosowania jest zbyt dużo wątpliwości, nie przyczynił się on do widocznego wzrostu frekwencji podczas wyborów, nie ma też pewności odnośnie do niewystępowania błędów systemu. I chociaż w Polsce od lat zgłaszane są propozycje ustanowienia tego sposobu głosowania, zasadne wydają się wątpliwości, czy korzyści nie przewyższą w tym przypadku kosztów jego wprowadzenia i utrzymania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Krzysztof Skotnicki