Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polski system edukacyjny w obliczu utopijnej wizji integracji osób niepełnosprawnych

Creator:

Jerzyk, Marta

Subject and Keywords:

edukacja ; integracja ; niepełnosprawność

Abstract:

W wielu rozwiniętych krajach europejskich włączanie osób niepełnosprawnych do pełnego życia w społeczeństwie odbywa się przede wszystkim na bazie edukacji integracyjnej. Aktualnie jednym z priorytetów polskiego systemu edukacyjnego jest integracja uczniów z różnymi niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami w placówkach masowych lub w oddziałach integracyjnych. Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania podstawowej wiedzy na temat edukacji integracyjnej dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością, ukazanie głównych kierunków jej przemian oraz budowanie poszerzonej rzeczywistości związanej z kształceniem osób z niepełnosprawnością. Mimo wielu przemian społecznych, ekonomicznych, permanentnego rozwoju państwa, a także zmian o charakterze legislacyjnym, polski system edukacyjny w wielu aspektach nie jest w stanie zrealizować dziś utopijnej wizji edukacji integracyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.144

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 210-221.

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Marta Jerzyk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.