Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Trzeci sektor w systemie oświaty – wybrane formy wspierające oświatę

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

Subject and Keywords:

wspieranie systemu oświaty   współpraca i rozwój edukacji   społeczeństwo obywatelskie   administracja publiczna   trzeci sektor   organizacje pozarządowe

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie udziału trzeciego sektora w systemie oświaty. Przybliżenie jego roli i możliwych form wspierania poszczególnych ogniw systemu oświaty przez organizacje pozarządowe. Analizie podlegają wybrane kwestie organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim, które w ramach celów i sposobów działania aktywizują społeczny ruch na rzecz realizacji zadań publicznych w sferze oświaty. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak należy rozumieć semantycznie „system oświaty wspierają organizacje pozarządowe”. Organizacje pozarządowe związane z oświatą uczestniczą we współpracy sieci różnorodnych podmiotów zaangażowanych w procesy edukacyjne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta (1961- ). Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Renata Raszewska-Skałecka

Autor opisu:

TK