Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do nauki w podmiotach leczniczych. Analiza na przykładzie publicznej szkoły podstawowej specjalnej

Creator:

Behr, Jolanta

Subject and Keywords:

publiczna szkoła podstawowa specjalna ; prawo do nauki ; podmioty lecznicze ; konflikt dóbr

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Przedmiotem opracowania jest prawo do nauki. Jest to prawo powszechne, którego wykonywanie zostało zagwarantowane aktami prawa: międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego. Posiada ono szczególny charakter. Względem określonych osób jest ono bowiem kwalifikowane zarówno jako uprawnienie, jak i obowiązek (obowiązek nauki i obowiązek szkolny). Jego realizacja następuje w ramach jednostek systemu oświaty określonych w ustawie. Jedną z nich jest publiczna szkoła podstawowa specjalna zorganizowana w podmiocie leczniczym. Jej celem jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie. Prawo do nauki jest w tym przypadku wykonywane w szczególnych warunkach, związanych z chorobą pacjenta. Konieczne jest zatem dostosowanie równoległego wykonywania prawa do nauki oraz prawa do ochrony zdrowia. W konsekwencji, dopuszcza się wprowadzanie modyfikacji procesu kształcenia w tych jednostkach. Zostaną one przeanalizowane w niniejszej pracy. Zostanie ponadto podjęta próba ustalenia konsekwencji wynikających z konfliktu wynikającego z równoległego wykonywania prawa do nauki i prawa do ochrony zdrowia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

czasopisma online ; dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jolanta Behr

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm ; TK