Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustrój administracji publicznej społeczeństwa obywatelskiego (z doświadczeń niemieckich)

Creator:

Miemiec, Marcin

Subject and Keywords:

udział obywatela w sprawowaniu władzy publicznej ; formy demokracji pośredniej ; gmina obywatelska ; ustrój administracji publicznej w Niemczech ; bezpośredniej i kooperacyjnej

Abstract:

Niemiecka administracja rządowa jest usytuowana w strukturze federacji i krajów związkowych. Administracja samorządowa jest elementem administracji krajów związkowych. Obywatele niemieccy wpływają na administracje publiczną w tradycyjnych formach prawnych demokracji pośredniej i bezpośredniej. Nowym, dynamicznym zjawiskiem są kształtujące się formy demokracji kooperacyjnej w samorządzie terytorialnym, takie jak udział obywateli w procedurach planistycznych, w forach obywatelskich, w postępowaniach mediacyjnych, w tworzeniu budżetu obywatelskiego. Są one istotnym elementem gminy obywatelskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Marcin Miemiec

Autor opisu:

TK