Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona post mortem prawa do autorstwa wynalazku

Creator:

Kostański, Piotr

Subject and Keywords:

prawa osobiste wynalazcy ; ochrona post mortem ; prawo do bycia wymienionym jako wynalazca

Abstract:

Autor przedstawia zagadnienie ochrony prawa do autorstwa wynalazku w prawie polskim, uwzględniając także prawo międzynarodowe, w szczególności regulację Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Układu o współpracy patentowej i Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Ochrona praw osobistych w prawie międzynarodowym ograniczona jest do okresu życia twórcy. W Polsce wynalazca może korzystać z ochrony prawnej sfery jego praw osobistych związanych z dokonaniem wynalazku na podstawie art. 23 i art. 24 k.c. oraz art. 8 ust. 1 PWP. De lega lata nie ma podstaw dla konstruowania ochrony post mortem praw osobistych wynalazcy na podstawie PWP. Jednak prawo własności przemysłowej jest częścią prawa prywatnego. Ochronę twórczości wynalazczej i racjonalizatorskiej przewiduje również art. 23 k.c., umieszczając te dobra w katalogu dóbr osobistych. Wygaśnięcie prawa osobistego wynalazcy nie stoi na przeszkodzie, w pewnych szczególnych sytuacjach, przyjęciu, że ujawnienie (lub pominięcie) danych twórcy w kontekście wynalazku będzie elementem kultu pamięci bliskiej osoby zmarłej, jako dobra osobistego osób bliskich zmarłemu wynalazcy. Przykładowo, w wypadku „zacierania” pamięci o dokonaniach wynalazcy, przypisywania sobie jego osiągnięć przez inne osoby, w zasługującym na ochronę prawną interesie osobistym osób bliskich zmarłego wynalazcy będzie leżało przywrócenie odpowiedniej pamięci o zmarłym w kontekście jego dokonań na polu techniki. Osoby bliskie będą wykonywały jednak własne prawo, chroniąc swoje dobra osobiste

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Oficyna Prawnicza

Contributor:

Karkut, Daniel. Red. ; Mazurkiewicz, Jacek. Red. ; Gołaczyński, Jacek. Red. ; Turłukowski, Jarosław. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link ; click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm