Object

Title: Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa

Creator:

Szyszlak Elżbieta

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

Mniejszość romska należy do najliczniejszych grup etnicznych zamieszkujących Czechy. Według oficjalnych statystyk, pochodzących z powszechnego spisu ludności z 2011 r. liczba Romów wynosi tu kilkanaście tysięcy. Jednak powszechnym jest pogląd, iż w rzeczywistości społeczność romska jest tu dużo liczniejsza. Mówi się o 200 – 300 tys. Jest to przy tym mniejszość nie tylko liczna, lecz również należąca do najmłodszych, w której największy procent stanowią ludzie młodzi i dzieci. Pozwala to prognozować dalszy wzrost liczebności tej populacji. Równocześnie Romowie w Czechach są społecznością borykającą się z szeregiem problemów, takich jak m.in. marginalizacja społeczna, ubóstwo, wysokie bezrobocie, ograniczony dostęp do edukacji, przestępczość, patologie społeczne, niechęć ze strony społeczeństwa większościowego. Koncepcja zmierzenia się z problematyką romską przyjęta w niniejszej publikacji pozwala z jednej strony na ukazanie złożoności sytuacji badanej mniejszości w Republice Czeskiej, z drugiej zaś na zaprezentowanie wpływu jaki ma na nią, w dużej mierze, „podwójny” charakter tejże społeczności. Z kolei z perspektywy badań nad problematyką etniczną istotne jest przybliżenie kwestii narodowościowych w Republice Czeskiej. W publikacji widoczne jest również ujęcie problematyki mniejszościowej w powiązaniu z zagadnieniami bezpieczeństwa. Niniejsza publikacja stanowi przyczynek do tych badań i akcentowane są w niej bardzo rzadko, jak dotąd, poruszane wątki. Odwołując się bowiem do teorii powstałych na gruncie sekuritologii, a dotyczących bezpieczeństwa w wymiarze jednostkowym i grup społecznych szczególną uwagę poświęcono kwestii bezpieczeństwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych oraz zagadnieniu sekurytyzacji problematyki mniejszościowej. Zaprezentowana w niniejszej publikacji analiza zagadnień bezpieczeństwa w kontekście problematyki mniejszości narodowych i etnicznych może być użyteczna w kontekście badań nad imigrantami. W przypadku Romów widocznym jest bowiem, iż zagrożenia i problemy zaliczane do kategorii „bezpieczeństwa” jedynie częściowo wynikają z jej statusu jako mniejszości narodowej/etnicznej. W części spowodowane są jej napływowym, „imigranckim” charakterem, związanym z faktem, że współcześnie zamieszkujący ziemie czeskie Romowie przybyli tu po II wojnie ze Słowacji. W efekcie problemy, z jakimi boryka się mniejszość romska można w sposób bezpośredni odnieść do społeczności imigranckich.

Date issued:

2015

Resource Type:

książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93289 ; ISBN 978 -83 -62563 -50 -0

Language:

polski

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

em

Object collections:

Last modified:

Nov 23, 2018

In our library since:

Nov 23, 2018

Number of object content hits:

196

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99893

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa Nov 23, 2018

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information