Obiekt

Tytuł: Prawnoustrojowa pozycja mniejszości maoryskiej w Nowej Zelandii

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prawnoustrojowa pozycja mniejszości maoryskiej w Nowej Zelandii

Tytuł odmienny:

Legal and political position of the Maori minority in New Zealand

Autor:

Siekiera, Joanna

Temat i słowa kluczowe:

New Zealand   Maori   Maori law   Maori customs   customary law   indigenous people   minority   legal position of minority  
Nowa Zelandia   Maorysi   prawo maoryskie   zwyczaje maoryskie   prawo zwyczajowe   ludność autochtoniczna   mniejszość narodowa   pozycja mniejszości

Opis:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near   Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstrakt:

The legal position of the Maori minority in New Zealand has been shaped through customary law along with Maori beliefs. Both of these sources have a significant role in the New Zealand legal system. Moreover, none of the legislative acts or actions made by government in Wellington cannot be contrary to the order of tikanga Māori. Without a doubt, the Maori civilization is an integral part of the New Zealand culture, including the legal culture of the bilingual country of Aotearoa. Government and the Maori representatives seek compromise through finding common ground in the draft and interpretation of legal norms. The New Zealand officials and politicians, in consultation with the Maori chiefs establish acts focusing on convergent values of both nations. Thus, the legal position of the Maori minority is established in both written and customary law. This proves the high legal culture of New Zealand, mostly conflict-free finding solutions to social problems, as well as showing respect on every opportunity for the autochthon and their rich heritage  
Prawnoustrojowa pozycja mniejszości maoryskiej w Nowej Zelandii kształtowana była i jest nadal poprzez prawo zwyczajowe, a także równoznaczne z nim wierzenia maoryskie. Oba te źródła odgrywają znaczącą rolę w nowozelandzkim systemie prawnym. Co więcej, żaden z aktów legislacyjnych oraz działań rządu w Wellington nie może być sprzeczny z porządkiem tikanga Māori. Bez wątpienia, Maorysi stanowią nieodłączny element nowozelandzkiej kultury, w tym kultury prawnej dwujęzycznego państwa Aotearoa. Strona rządowa oraz przedstawiciele maoryskich plemion dążą do kompromisu, szukając wspólnych podstaw w tworzeniu i interpretowaniu norm prawnych. Urzędnicy i politycy po porozumieniu z maoryskimi wodzami ustanawiają akty prawne skupiające zbieżne wartości obu nacji. Stąd, pozycja prawnoustrojowa mniejszości maoryskiej ugruntowana jest zarówno w prawie pisanym, jak i prawie zwyczajowym. Świadczy to o wysokiej kulturze prawnej Nowej Zelandii, w większości bezkonfliktowym znajdowaniu rozwiązania problemów społecznych, a także podkreślonemu przy każdej okazji szacunkowi do autochtonów i ich bogatego dziedzictwa

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93962

Język:

pol   eng

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

13 gru 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

158

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

179

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99554

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji