Object

Title: Changes in The Commonwealth of Nations as an attempt to redefine an imperialistic heritage

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Changes in The Commonwealth of Nations as an attempt to redefine an imperialistic heritage

Alternative title:

Zmiany we Wspólnocie Narodów jako próba redefinicji imperialistycznego dziedzictwa

Creator:

Kwiatkowski, Bartosz

Subject and Keywords:

the Commonwealth   decolonization   international organizations  
Wspólnota Narodów   dekolonizacja   organizacje międzynarodowe

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. pol.

Abstract:

The aim of this article is to describe the changes that took place in the modern history of the Commonwealth of Nations, an international organization in which legal and political links between the Anglo-Saxon and the Oriental world are widely present. By examining the evolution of its institutions during and after the process of decolonization, the author captures crucial directions of those changes, their nature and also their meaning, which leads to interesting conclusions referring not only to the outcome of attempts to renounce the British imperialism in the internal structure of the Commonwealth, but also to those aspects of mentioned reforms that may be important in the future of the organization  

Niniejszy artykuł powstał w celu opisania zmian jakie zaszły na przestrzeni współczesnej historii Wspólnoty Narodów, organizacji międzynarodowej, w której prawne i polityczne związki pomiędzy tradycją anglosaską i orientalną są dziś żywo obecne. Poprzez analizę i opis ewolucji instytucji Wspólnoty Narodów w trakcie oraz po zakończeniu procesu dekolonizacji, autor ukazuje główne kierunki przekształceń w tych instytucjach, charakter, a także znaczenie prezentowanych zmian. Analiza ta prowadzi do interesujących wniosków, odnoszących się nie tylko do pytania, czy opisywane zmiany stanowiły udaną próbę odrzucenia brytyjskiego imperializmu w wewnętrznej strukturze Wspólnoty Narodów, ale także do prezentacji znaczenia opisywanych zmian dla przyszłości całej organizacji

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93961   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

137

Number of object content views in PDF format

153

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99553

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information