Object

Title: Leadership in organization – the utilitarian aspect ; Przywództwo w organizacji – aspekt utylitarny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Leadership in organization – the utilitarian aspect  
Przywództwo w organizacji – aspekt utylitarny

Creator:

Jaworski, Mateusz

Subject and Keywords:

leadership styles   public administration   public sector  
sektor publiczny   administracja publiczna   style przywództwa

Abstract:

The main purpose of the article is to distinguish the concepts of leadership in the public administration and the private sector. This paper contains definitions of leadership and management which play an important role in the public sector organizations. The article indicates selected styles of leadership and draws attention to the need for a pragmatic approach, depending on the situational context. In addition, it highlights the contrast between the leaders currently in power and those who aspire to the highest positions in public administration.  

Celem artykułu jest identyfikacja różnic dotyczących przywództwa w administracji publicznej i w organizacjach prywatnych. W artykule zawarto definicje przywództwa i zarządzania, omówiono wybrane style przywództwa i zwrócono uwagę na potrzebę pragmatycznego podejścia do przywództwa w zależności od kontekstu sytuacyjnego. Autor artykułu omawia także różnice występujące między osobami aktualnie pełniącymi funkcje liderów a tymi, które dopiero pretendują do pełnienia takich ról w administracji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Machaj, Łukasz. Rev.  
Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92959   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mateusz Jaworski

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

364

Number of object content views in PDF format

453

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99406

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information