Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współczesne koncepcje zarzadzania publicznego. Od modelu tradycyjnego do współzarządznia publicznego

Creator:

Kłopotek, Joanna

Subject and Keywords:

nowe usługi publiczne ; nowe zarządzanie publiczne ; zarządzanie publiczne ; współzarządzanie publiczne

Abstract:

W artykule przedstawiono teoretyczne podejście do koncepcji zarządzania publicznego i administracji publicznej w oparciu o literaturę polską i zagraniczną. Celem artykułu jest przedstawienie modeli administracji publicznej i zarządzania publicznego, porównanie ich ze sobą, a następnie znalezienie dalszego kierunku ich rozwoju. Artykuł opisuje i porównuje tradycyjny model teorii organizacji i zarządzania (który działał przez dziesięciolecia) z nowymi modelami, które w wielu państwach wciąż nie są stosowane w praktyce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red. ; Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red. ; Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw) ; (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Kłopotek