Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja jako kregosłup międzynarodowego prawa karnego

Creator:

Jop, Artur

Subject and Keywords:

teoria prawa ; międzynarodowe prawo administracyjne ; prawo administracyjne ; międzynarodowe prawo karne

Abstract:

Celem artykułu jest uzasadnienie konieczności budowy silnych struktur administracyjnych w systemie międzynarodowego prawa karnego. Aspekt ten jest często pomijany w trakcie analizy systemu prawa karnego międzynarodowego. Niemniej jednak działania międzynarodowych trybunałów karnych pozwalają dostrzec interesujące oraz nowatorskie spojrzenie na funkcje prawa administracyjnego i jego relacji z innymi dziedzinami prawa. Prawo administracyjne funkcjonuje w głębokiej, ale często niewidocznej symbiozie z prawem karnym międzynarodowym, pozwalając jego organom na wypełnianie swojej misji w sposób efektywny i w zgodzie z rządami prawa oraz przyjętymi normami pracy trybunałów. W artykule zawarto charakterystykę systemu prawa karnego międzynarodowego w ujęciu administracyjnym oraz dokonano analizy funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego, który stanowi przykład jednostki sądowniczej z silnym i rozbudowanym systemem administracyjnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red. ; Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red. ; Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw) ; (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Artur Jop