Object

Title: Enviromental impact created by plastic bottles ; Wpływ plastikowych butelek na środowisko

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Enviromental impact created by plastic bottles  
Wpływ plastikowych butelek na środowisko

Creator:

Sawicka, Jessica

Subject and Keywords:

plastic bottles   the European Strategy for Plastics in a circular Economy   environmental protection   environment  
Europejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych   plastikowe butelki   środowisko   ochrona środowiska

Abstract:

Plastic bottles provide functionality, convenience and efficiency at a cost to the environment. These bottles end up in landfills or the ocean if not recycled. Legislation aims at tackling this problem by implementing Bottle Bills that provide economic incentive for returning bottles for either a deposit, tax or fee. Moreover, producers are expected to improve the design of bottles to ease recycling. However, requiring manufactures to market drinks in only reusable containers is deemed as going too far and interfering with the free market economy. Yet, the legislature does take interest in promoting resource conservation and resolving waste disposal issues. The solution could be by providing access to safe drinking water points thought the city so that residents can refill their reusable bottle. An issue arises when the water network breaks and leaves a city to function solely on plastic bottles. Therefore, it is important to implement water purification technology into daily life to prevent such a crisis.  

Plastikowe butelki są funkcjonalne, wygodne i wydajne, ale kosztem środowiska naturalnego. Jeśli butelki plastikowe nie zostaną poddane recyklingowi, wówczas trafią na wysypiska śmieci lub zostaną wrzucone do oceanu. Podejmowane są działania mające na celu rozwiązywanie problemu plastikowych butelek poprzez ustanawianie przepisów dotyczących opakowań na napoje, które wprowadzają zachęty o ekonomicznym charakterze do dokonywania zwrotów butelek, np. kaucje, opłaty, podatki. Od producentów butelek oczekuje się podjęcia działań na rzecz projektowania takich opakowań, które będą ułatwiały ich szybki recykling. Jednak wymaganie od producentów wprowadzania do obrotu napojów tylko w pojemnikach wielokrotnego użytku uważa się za zbyt daleko idące żądania, zakłócające zasady funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Ustawodawstwo zwraca jednak uwagę na promowanie oszczędzania zasobów i rozwiązywanie problemów związanych z usuwaniem odpadów. Wydaje się, że rozwiązaniem mogłoby być zapewnienie dostępu do bezpiecznych punktów wody pitnej w miastach, aby ich mieszkańcy mogli wielokrotnie napełniać wodą butelki. Problem pojawia się wtedy, gdy następuje awaria sieci wodociągowej, a ludziom pozostaje korzystać z plastikowych butelek. Zapobiec temu może wdrażanie odpowiednich technologii oczyszczania wody.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Machaj, Łukasz. Rev.  
Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92953   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jessica Sawicka

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

1 297

Number of object content views in PDF format

1448

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99400

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Enviromental impact created by plastic bottles Jan 27, 2023

This page uses 'cookies'. More information