Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Relacje między prawem administracyjnym a konstytucyjnym – perspektywa angielska

Creator:

Sikora, Małgorzata

Subject and Keywords:

konstytucjonalizm ; kontrola sądowa ; zasada praworządności ; prawo administracyjne

Abstract:

W artykule podjęta została próba analizy porównawczej angielskiego podejścia do prawa administracyjnego z podejściami występującymi w krajach europejskich. Celem artykułu jest ukazanie unikatowości angielskiego systemu prawnego common law. Szczególną uwagę zwrócono na brak konstytucji w formie jednego aktu prawnego oraz na fakt, że angielski system prawny jest oparty na precedensie. Przeprowadzone w tym zakresie badania skłaniają do dyskusji na temat potencjalnego zakresu kontroli sądowej angielskiego prawa administracyjnego. Głównym rezultatem przeprowadzonych w artykule rozważań jest to, że prawo angielskie, mimo że opiera się na precedensie i niepisanej konstytucji, pozostaje skuteczne i doskonale wpisuje się w istotę systemu common law.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red. ; Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red. ; Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw) ; (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Małgorzata Sikora