Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawno-polityczne słowo kluczowe unii europejskiej: suwerenność

Creator:

Aldrovandi, Mattia

Subject and Keywords:

Unia Europejska   suwerenność

Abstract:

Celem artykułu jest analiza działań, które doprowadziły do powstania i rozwoju fundamentalnej kategorii polityczno-prawnej, jaką jest suwerenność, a także naświetlenie genezy i ewolucji istniejącego w społeczeństwie nastawienia wobec retoryki suwerenności. W artykule przedstawiono także obecny status tej konstrukcji w Unii Europejskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Ed.   Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rev.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mattia Aldrovandi