Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Songshi w czasach dynastii Ming i Qing

Alternative title:

Songshi during the Ming and Qing dynasties

Creator:

Demiańczuk, Andrzej

Subject and Keywords:

songshi ; songgun ; Ming ; Qing

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near ; Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Songshi – mistrzowie procesu – to jedno z określeń, za pomocą których w cesarskich Chinach opisywano ludzi zajmujących się zawodowo udzielaniem innym pomocy w prowadzeniu sporów prawnych. Celem artykułu jest przybliżenie najistotniejszych form działalności mistrzów procesu, scharakteryzowanie ich jako grupy, wskazanie przyczyn dużego zapotrzebowania na świadczone przez nich usługi w czasach Ming i Qing, a także próba odpowiedzi na pytanie o rolę, jaką odgrywali w Chinach w czasach późnego cesarstwa. Działalność songshi była sprzeczna z prawem i jako taka zwalczana przez państwo. Do najważniejszych form działań mistrzów procesu należało sporządzanie pism Abstrakt dla klientów, przygotowywanie ich do składania zeznań w sądzie oraz prowadzenie za nich negocjacji z personelem yamenu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/octet-stream

Identifier:

ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

eng ; pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2018

Autor opisu:

WR U/PAdjm