Object

Title: The benefit of using the comparative method in studying public adminitration ; O pożytkach z badań prawnoporównawczych nad administracją publiczną

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The benefit of using the comparative method in studying public adminitration  
O pożytkach z badań prawnoporównawczych nad administracją publiczną

Creator:

Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

public administration   Wrocław school od administration   comparative method  
administracja publiczna   wrocławska szkoła administratywistyczna   metoda prawnoporównawcza

Abstract:

The article focuses on the origins and history of comparatist studies, the objectives of this research method, especially as regards administrative law, as well as possible results of its use, which can be used in legislation, practice administrative, case-law, and finally in the study of administrative phenomena. A separate thread of the article is the presentation of the achievements of Wroclaw school of administration, whose particular feature is the use of administrative comparatist.  

Artykuł poświęcony jest omówieniu genezy i historii badań prawnoporównawczych, założeń tej metody badawczej, zwłaszcza w odniesieniu do prawa administracyjnego, a także możliwych wyników jej stosowania, które mogą być wykorzystywane w legislacji, praktyce administracyjnej, orzecznictwie powstałym na jej tle, a wreszcie w nauce zajmującej się badaniem zjawisk administracyjnych. Osobnym wątkiem artykułu jest przedstawienie dorobku wrocławskiej szkoły administratywistycznej, której szczególną cechą jest stosowanie komparatystyki administracyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Machaj, Łukasz. Rev.  
Cendrowicz, Dominika. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92938   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jerzy Korczak

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 15, 2018

Number of object content hits:

94

Number of object content views in PDF format

105

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99318

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information