Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O pożytkach z badań prawnoporównawczych nad administracją publiczną

Creator:

Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

administracja publiczna ; wrocławska szkoła administratywistyczna ; metoda prawnoporównawcza

Abstract:

Artykuł poświęcony jest omówieniu genezy i historii badań prawnoporównawczych, założeń tej metody badawczej, zwłaszcza w odniesieniu do prawa administracyjnego, a także możliwych wyników jej stosowania, które mogą być wykorzystywane w legislacji, praktyce administracyjnej, orzecznictwie powstałym na jej tle, a wreszcie w nauce zajmującej się badaniem zjawisk administracyjnych. Osobnym wątkiem artykułu jest przedstawienie dorobku wrocławskiej szkoły administratywistycznej, której szczególną cechą jest stosowanie komparatystyki administracyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red. ; Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red. ; Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw) ; (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jerzy Korczak