Obiekt

Tytuł: Patients with voice disorder in the family ; Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Patients with voice disorder in the family  
Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie

Autor:

Kaźmierczak, Monika

Temat i słowa kluczowe:

logopedic   interpersonal communication   voice disorders   family   quality of life  
logopedia   komunikacja interpersonalna   zaburzenia głosu   rodzina   jakość życia

Abstrakt:

It is a common assumption that the speech therapist specializes in speech disorders, including articulation. However, patients often visit their offices with the demand of voice disorders before, during, or after phoniatric treatment. The main motivation is to improve the quality of communication at work or with the immediate environment, and ultimately also to enhance the quality and comfort of life. Among the causes of voice disorders we can name physical stress, regardless of age and psychosocial burden, which especially affect adults who use the voice professionally. Often voice disorders are diagnosed with children already in preschool and in early school age, among youths and students, as well as with mature people or in senior age. Therefore, patients with voice disorders may be any family member. The aim of the comprehensive treatment of voice disorders is to restore the patient’s voice organ to a state which will enable him possibility to realize his social, emotional and professional needs. This objective is in line with world standards, determined by the definition of health, which also takes into account changes in the mental and social life of the patient, improving the quality of human life (Quality of Life – QoL). Therefore, during the elimination of voice disorders it is essential to be aware of voice hygiene (including a good atmosphere at home and at work, dealing with stress, proper conditions in the environment, as appropriate humidity, temperature and air quality) as well as logopedics-phoniatrics rehabilitation, including both exercise techniques of the voice (relaxation, breathing, phonation and articulation exercises), as well as breathing-phonation-articulating coordination. The effectiveness of therapy largely depends on the patient's daily activity, including the awareness and involvement of the entire family – which significantly affect patient’s positive motivation to participate in treatment and their willingness to make the necessary changes in their lives.  
W powszechnym mniemaniu logopeda jest specjalistą od zaburzeń mowy, w tym artykulacji. Jednak do gabinetów często trafiają pacjenci z zaburzeniami głosu przed, w trakcie bądź już po leczeniu foniatrycznym. Główną motywacją jest poprawa jakości komunikacji w pracy bądź z najbliższym otoczeniem, a w efekcie również podniesienie jakości i komfortu życia. Wśród przyczyn zaburzeń głosu wymienia się obciążenia fizyczne, bez względu na wiek oraz psychospołeczne, które w szczególności dotykają osób dorosłych zawodowo posługujących się głosem. Nierzadko zaburzenia głosu diagnozuje się u dzieci już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzieży, studentów, jak również osób dojrzałych czy w wieku senioralnym. Zatem pacjentem z zaburzeniami głosu może być każdy członek rodziny. Celem całościowego leczenia zaburzeń głosu jest przywrócenie takiego stanu narządu głosu, który pozwoli realizować potrzeby socjalne, emocjonalne oraz zawodowe pacjenta. Cel ten zgodny jest ze standardami światowymi, które wyznacza definicja zdrowia, uwzględniająca także zmiany psychiczne i społeczne w życiu pacjenta, podniesienie jakości życia człowieka. Dlatego też w eliminowaniu zaburzeń głosu istotna jest świadomość dotycząca higieny głosu (m.in. dobra atmosfera w domu i w pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem, właściwe warunki panujące w otoczeniu, jak optymalna wilgotność, temperatura i czystość powietrza) oraz rehabilitacja logopedyczno-foniatryczna, obejmująca zarówno ćwiczenia technik emisji głosu (relaksacja, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne), jak też koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej. Skuteczność terapii w dużej mierze zależy od codziennego funkcjonowania pacjenta, w tym świadomości, odpowiedniego i oczekiwanego przez pacjenta wsparcia oraz zaangażowania całej rodziny – które znacząco wpływają na pozytywną motywację do udziału w terapii czy wprowadzenia koniecznych zmian w życiu.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91673

DOI:

10.23734/wwr20172.331.344

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Monika Kaźmierczak

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

7 lut 2021

Data dodania obiektu:

17 paź 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

76

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

101

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97742

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Pacjent z zaburzeniami głosu w rodzinie 7 lut 2021

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji