Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich młodzieży w perspektywie jej dobrostanu psychicznego

Creator:

Wołpiuk-Ochocińska, Anna

Subject and Keywords:

dobrostan psychiczny ; postawy rodzicielskie ; zadowolenie z życia ; optymizm życiowy ; negatywna emocjonalność ; osobowość typu D

Abstract:

Wstęp: Człowiek w swojej rodzinie odnajduje najbardziej sprzyjające środowisko dla swojego rozwoju i z chwilą usamodzielnienia czerpie z niej niepowtarzalne i niezbędne wartości. Rodzina, budując samoocenę dziecka, kształtując postawy wobec świata, wpływa również pośrednio i bezpośrednio na dobrostan człowieka. Dobrostan psychiczny jest uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi, właściwościami osobowości oraz ich interakcją. Jednym z tych czynników zewnętrznych, warunkujących zadowolenie jednostki, wydają się postawy rodzicielskie, które są przedmiotem badań przedstawionych w niniejszym artykule. Metody i grupa badana: W badaniach wzięło udział 511 uczniów szkół średnich w wieku 16–19 lat. Zastosowano metody: Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców Plopy, Skala SLSS Huebnera, Kwestionariusz LOT-R M. Scheiera, Carvera, Bridgesa, Skala DS14 Ogińskiej-Bulik, Juczyńskiego, Denolleta. Wyniki i wnioski: Związek postaw rodzicielskich z wymiarami dobrostanu istnieje, aczkolwiek jego siła jest niska Postawy rodzicielskie, szczególnie postawa akceptacji rodzicielskiej, mają wpływ na poziom zadowolenia z życia, optymizmu życiowego, a także hamowania społecznego i negatywnej emocjonalności. Chłopcy i dziewczęta oczekują innych postaw rodzicielskich w stosunku do siebie, żeby czuć się szczęśliwymi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20172.129.152

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Wołpiuk-Ochocińska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.