Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pedagogiczny wymiar sądowego rozstrzygania konfliktów rodzinnych

Creator:

Kowalczyk, Danuta

Subject and Keywords:

konflikty rodzinne ; dzieci ; sąd ; postępowanie procesowe ; wychowanie

Abstract:

Przedmiotem rozważań są zagadnienia wychowawcze związane z rozpoznawaniem przez sąd spraw dotyczących konfliktów rodzinnych. Konflikty są nieodzownym elementem życia zbiorowego ludzi. Stwarzają jednak zagrożenie dla trwałości środowiska rodzinnego, kiedy relacje między jego członkami stają się zaburzone. W sytuacji niemożności uzyskania satysfakcjonującego porozumienia, obniżają poczucie zadowolenia z jakości tworzonego związku. Tym samym negatywnie wpływają na realizacje funkcji rodziny, zwłaszcza emocjonalnej i socjalizacyjnej. Dziecko w takim środowisku narażone jest na nieprawidłowy proces przystosowania społecznego. Zwłaszcza wtedy, gdy zostaje uwikłane w konflikt między rodzicami. W przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele instytucji udzielających rodzinie pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych. Kiedy ich pomoc okazuje się nieskuteczna i nie prowadzi do rozwiązania konfliktu w rodzinie, to wówczas zazwyczaj znajduje on swój epilog w sądzie. Rozstrzyganie sporów środkami prawnymi niekoniecznie musi prowadzić do zerwania więzi rodzinnych. Sąd dysponuje środkami i organami pomocniczymi, aby zahamować procesy dezintegracji, występujące w tym najważniejszym środowisku wychowawczym. Wystarczy wskazać na coraz powszechniejsze sięganie po instytucję mediacji w sprawach rodzinnych. Normowanie stosunków wewnątrzrodzinnych jest istotne z punktu widzenia potrzeb dziecka, jego rozwoju i wychowania w biologicznym środowisku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20172.075.088

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Danuta Kowalczyk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.