Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Language functions to communicate appraisal and child directed speech

Alternative title:

Funkcje języka w komunikacji oceny i mowy skierowanej do dziecka

Creator:

Sereková, Kamila

Subject and Keywords:

dyskurs mówiony   interakcja   illokucyjne funkcje języka   pochwały   krytyka dziecka

Abstract:

Język używany przez rodziców w komunikacji z dziećmi charakteryzują pewne specyficzne cechy. Dorośli używają innego języka w komunikacji z innymi dorosłymi niż w komunikacji z dziećmi. W tym artykule koncentruję się na analizie nagrań prawdziwych mówionych dyskursów w rodzinach, związanych ze specyficznymi sytuacjami i czynnościami (na przykład, dzieci przygotowują się do wyjścia do szkoły, zajęcia plastyczne, siedzenie przy stole itp.). Analiza obejmuje badanie illokucyjnych funkcji języka, stosowanych by przekazywać ocenę dziecka (głównie pochwały, krytyka, nagany). Analiza opiera się na częstotliwości występowania illokucyjnych funkcji języka (w całej próbie, w predefiniowanych kategoriach wiekowych dzieci, w specyficznych czynnościach tworzących przykłady mówionego dyskursu); badane są również wskazania illokucyjnych funkcji języka wyrażanych w dyskursie mówionym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.045.065

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Kamila Sereková

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.