Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Szkolni tutorzy i rodzice – sprzymierzeńcy czy wrogowie? Prezentacja zastosowania tutoringu jako obszaru do badań nad relacjami szkoła – rodzice

Creator:

Sarnat-Ciastko, Adrianna

Subject and Keywords:

tutoring   rodzina   system oświaty   relacja uczeń - nauczyciel

Abstract:

Rok 2008 przyniósł pewną zmianę w polskim systemie oświaty. Od tego roku w wielu gimnazjach we Wrocławiu rozpoczęto wprowadzanie innowacji pedagogicznej – tutoringu. Propozycja ta miała wspierać tradycyjny model wychowania w szkole, poprzez stworzenie warunków do zaistnienia indywidualnej relacji nauczyciela–opiekuna z uczniem. Tutoring, jak dotąd, w mniejszym bądź większym stopniu zaistniał w kilkuset szkołach w Polsce. Jego implementacja zwykle wiązała się ze zmianą organizacji pracy szkoły, a także poprawą jakości kontaktów uczniów z nauczycielami. Ta sytuacja nie mogłaby mieć jednak miejsca bez wiedzy rodziców i bez ich zgody. W jakim stopniu tutoring może jednak zyskać ich aprobatę? Czy metoda ta niesie ze sobą korzyści, które mogą być cenne dla polskich rodzin? Czy obecność tutora może być odbierana jako szansa a może zagrożenie? Czy tutoring może być odpowiedzią szkoły na problemy, które dotykają współczesne rodziny? Poprzez prezentowany artykuł jego autorka ma nadzieję pokazać, iż metoda tutoringu, wdrażana w szkołach staje się interesującą przestrzenią do badań nad relacjami szkoły z rodzicami. Swoje rozważania odnosi do prowadzonych przez siebie badań nad rozwojem tutoringu w polskim systemie oświaty.Słowa kluczowe:

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.221.232

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Adrianna Sarnat-Ciastko

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.