Object

Title: A school tutors and parents – an allies or enemies? The presentation of the application of tutoring as an area of research on the school-parents relationship ; Szkolni tutorzy i rodzice – sprzymierzeńcy czy wrogowie? Prezentacja zastosowania tutoringu jako obszaru do badań nad relacjami szkoła – rodzice

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A school tutors and parents – an allies or enemies? The presentation of the application of tutoring as an area of research on the school-parents relationship  
Szkolni tutorzy i rodzice – sprzymierzeńcy czy wrogowie? Prezentacja zastosowania tutoringu jako obszaru do badań nad relacjami szkoła – rodzice

Creator:

Sarnat-Ciastko, Adrianna

Subject and Keywords:

tutoring   family   educational system   teacher - pupil relationship  
tutoring   rodzina   system oświaty   relacja uczeń - nauczyciel

Abstract:

The year 2008 brought some change in the Polish educational system. Since that year, in few secondary schools in Wrocław, a new pedagogical innovation – tutoring has been implemented. This proposal would support the traditional model of upbringing in school by creating conditions for the existence of the individual relationship between teacher-tutor and pupil. So far, tutoring has been implemented in different levels in hundreds of schools in Poland. Its implementation is usually associated with the reorganization of school system and an improvement of quality of pupil–teacher contact. This situation would not have been possible without parents’ knowledge and without their permission. But to what extent will tutoring gain their approval? Will this method brings some benefits which can be valuable for the Polish families? Does the presence of a tutor represent a chance or maybe a threat? Is the tutoring an answer for a school to problems that affect modern families? In the presented article the author hopes to show that the method of tutoring that is implemented in schools is an interesting space to study the relationship between a school and parents. Her consideration relates to her own research on the development of tutoring in the Polish educational system.  

Rok 2008 przyniósł pewną zmianę w polskim systemie oświaty. Od tego roku w wielu gimnazjach we Wrocławiu rozpoczęto wprowadzanie innowacji pedagogicznej – tutoringu. Propozycja ta miała wspierać tradycyjny model wychowania w szkole, poprzez stworzenie warunków do zaistnienia indywidualnej relacji nauczyciela–opiekuna z uczniem. Tutoring, jak dotąd, w mniejszym bądź większym stopniu zaistniał w kilkuset szkołach w Polsce. Jego implementacja zwykle wiązała się ze zmianą organizacji pracy szkoły, a także poprawą jakości kontaktów uczniów z nauczycielami. Ta sytuacja nie mogłaby mieć jednak miejsca bez wiedzy rodziców i bez ich zgody. W jakim stopniu tutoring może jednak zyskać ich aprobatę? Czy metoda ta niesie ze sobą korzyści, które mogą być cenne dla polskich rodzin? Czy obecność tutora może być odbierana jako szansa a może zagrożenie? Czy tutoring może być odpowiedzią szkoły na problemy, które dotykają współczesne rodziny? Poprzez prezentowany artykuł jego autorka ma nadzieję pokazać, iż metoda tutoringu, wdrażana w szkołach staje się interesującą przestrzenią do badań nad relacjami szkoły z rodzicami. Swoje rozważania odnosi do prowadzonych przez siebie badań nad rozwojem tutoringu w polskim systemie oświaty.Słowa kluczowe:

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89971   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.221.232

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Adrianna Sarnat-Ciastko

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 15, 2018

Number of object content hits:

96

Number of object content views in PDF format

120

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/96019

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information