Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

The ethnopedagogical and culturological dimensions of the traditional rural Bosnian family

Alternative title:

Etnopedagogiczne i kulturologiczne wymiary tradycyjnej rodziny bośniackiej

Creator:

Tufekčić, Adnan   Doubt, Keith

Subject and Keywords:

regiony   etnopedagogika   determinanty kulturowe   tradycyjna rodzina   Tuzla   Bośnia i Hercegowina

Abstract:

W artykule zaprezentowano wyniki badań terenowych, przeprowadzonych w kilku wsiach w północno-wschodniej Bośni i Hercegowinie. Cel badań związany jest ze zrozumieniem kulturologicznych procesów i dynamiki organizacji życia rodzinnego w wiejskich rodzinach bośniackich, w pierwszej połowie XX wieku. W wynikach zaprezentowano organizację rodzin poszerzonych (wielopokoleniowych) i rodzin dwupokoleniowych. Struktura i dynamika kultury wewnątrz rodziny, praca i podział obowiązków, dekoracje domów, tradycyjne stroje i obuwie ludowe, opieka medyczna nad członkami rodziny, kultura odżywiania się, rola tradycyjnych wierzeń ludowych i religii w życiu rodziny, jak również naruszenia życia wewnątrzrodzinnego i wewnątrzmałżeńskiego opisane są w artykule. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie że kulturologiczna organizacja rodziny bierze się z codziennego życia konkretnej społeczności i zawiera w sobie cykl życia od urodzin aż do śmierci. W czasie tego procesu pojawiają się specyficzne działania etnopedagogiczne w różnych sytuacjach życiowych, dlatego też osiąga się związek funkcjonalny między jednostką a społecznością. Wszystkie elementy tradycyjnej wiejskiej kultury bośniackiej, takie jak praca, odżywianie, ubrania, dekoracje, a w szczególności folklor i twórczość ludowa, mają wiodącą rolę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.199.218

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Adnan Tufekčić   Copyright by Keith Doubt

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.