Object

Title: Social and educational impact of euro-orphanhood (based on the research conducted among primary school students) ; Społeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkoły podstawowej)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Social and educational impact of euro-orphanhood (based on the research conducted among primary school students)  
Społeczno-wychowawcze skutki eurosieroctwa (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkoły podstawowej)

Creator:

Matyjas, Bożena

Subject and Keywords:

euro-orphanhood   economic migration   children   education   upbringing  
eurosieroctwo   migracja zarobkowa   dzieci   edukacja   wychowanie

Abstract:

Euro-orphanhood has become an important social issue which affects thousands of Polish families. The problem of euro-orphanhood has been intensifying since 2004, when Poland joined the European Union. That is when economic migration of parents who left their homes in order to work abroad began. A lot of Polish fathers or mothers, and often both parents, decided to develop their careers abroad. As a result, significant social and educational implications for children left with one parent, grandparents or other family members occurred. In its theoretical part the article examines the concept of euro-orphanhood and describes its nature and range in Poland. It also considers the causes of euro-orphanhood and its effects on children. The empirical part discusses the research findings concerning the social and educational impact of parental economic migration on children. The research, based on diagnostic survey, tracked primary school students, 4th–6th class, from the Świętokrzyskie region. The research thoroughly examined the respondents’ living conditions, family situation (e.g. relationships with parents working abroad, parental support, children’s views of parental absence) as well as their school performance (e.g. school achievements, behavioural issues etc.). Finally, the study considers practical and theoretical conclusions and recommendations.  

Zjawisko eurosieroctwa to bardzo ważny problem społeczny, dotykający tysiące polskich rodzin. Nasilił się on po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004 rok), wtedy to pojawiła się perspektywa wyjazdu i podjęcia pracy poza granicami kraju. Skorzystało z niej wielu(e) ojców/matek z rodzin wychowujących dzieci, często wyjechali obydwoje. Wpłynęło to niekorzystnie na sytuację rodzinną, wychowawczą i edukacyjną dzieci, które pozostały tylko z jednym z rodziców, lub z dziadkami bądź innymi krewnymi. W artykule, w części teoretycznej, wyjaśnione zostało pojęcie eurosieroctwa, opisana została jego skala i rozmiary w Polsce, przyczyny tego zjawiska oraz jego negatywne skutki dla dzieci. W części badawczej przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród jednej ze szkół podstawowych w woj. świętokrzyskim, dotyczące społecznych i wychowawczych skutków migracji zarobkowej rodziców. Szczegółowej analizie poddano sytuację rodzinną/domową badanych uczniów (m.in. relacje z rodzicami pracującymi poza granicami kraju, wsparcie rodziców, odczuwanie braku rodzica) a także sytuację szkolną (m.in. osiągnięcia dzieci, zachowanie, problemy wychowawcze). Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego wśród uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej. Na końcu sformułowane zostały wnioski pedagogiczne o charakterze teoretycznym (rekomendacje) oraz praktycznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Sadowska, Edyta. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89958   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20171.039.052

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 15 (1/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bożena Matyjas

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 11, 2018

Number of object content hits:

2 226

Number of object content views in PDF format

2446

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95981

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information