Object

Title: Commentary to the Supreme Administrative Court’s judgement of February 9 2016, I OSK 2691/15 ; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt I OSK 2691/15

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Commentary to the Supreme Administrative Court’s judgement of February 9 2016, I OSK 2691/15  
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt I OSK 2691/15

Creator:

Mazurek, Przemysław

Subject and Keywords:

Catholic Church   autonomy   apostasy   religious association   parish registers   personal data protection   personal data  
Kościół katolicki   autonomia   apostazja   związek wyznaniowy   księgi parafialne   ochrona danych osobowych   dane osobowe

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article is a vote approving the position of the Supreme Administrative Court in a judgment that was made on February 9, 2016 in a dispute between the GIODO and the parish priest of the Roman Catholic parish regarding the entry of the apostasy into the parish registers. The approval glossary focuses on emphasizing the importance of autonomy and its importance for the protection and processing of personal data in the Catholic Church and other religious organizations.  

Artykuł jest glosą aprobującą stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku, jaki zapadł dnia 9 lutego 2016 r. w sporze pomiędzy GIODO a proboszczem parafii Rzymskokatolickiej odnośnie do wpisania do ksiąg parafialnych aktu apostazji. Glosa aprobująca skupia się na uwypukleniu znaczenia autonomii i jej znaczenia dla ochrony i przetwarzania danych osobowych w Kościele katolickim i innych związkach wyznaniowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92836   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.263.270

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Przemysław Mazurek

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

414

Number of object content views in PDF format

465

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95951

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information