Obiekt

Tytuł: Precarization of young lawyers in Poland ; Prekaryzacja młodych prawników w Polsce

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Precarization of young lawyers in Poland  
Prekaryzacja młodych prawników w Polsce

Autor:

Kocemba, Karolina

Temat i słowa kluczowe:

precariat   lawyers   pop-culture   legal education  
prekariat   prekaryzacja   aplikanci   prawnicy   popkultura

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The subject of young lawyers’ salaries does not enjoy great popularity in Poland. All the previous voices did not contribute to wider discussion or changes. The real picture of young lawyers’ situation remains hidden. Instead, the “main” image of lawyers is created by stereotypes and pop-culture, which confuses future law students and the rest of the society. Because of that, lawyers in Poland are treated as an elite. Interesting is the fact that symbolic prestige does not correlate with financial prestige, which is very well exemplified by young lawyers’ precariousness. The phenomenon of precariat has been quite well elaborated, especially by the authors like Guy Standing or Rafał Woś. Looking at their works, we can see the dangers of precariat, why that phenomenon exists or how to avoid it. What is more, we can observe the influence of precariat on politics – primarily on the popularity of populist parties.  
Temat zarobków młodych prawników nie jest podejmowany zbyt często, a wszelkie głosy zabierane dotąd w tej sprawie nie wywołały żadnych zmian ani szerszej dyskusji. Problemem jest to, że realny obraz sytuacji młodych prawników jest ukryty, a zastępuje go obraz tworzony przez stereotypy oraz popkulturę. Jest to niestety mylące zarówno dla kandydatów na studia prawnicze, jak i dla reszty społeczeństwa, które postrzega prawników jako elitę. Jednak prestiż symboliczny nie idzie w parze z prestiżem zarobkowym, czego przykładem jest dotknięcie sporej grupy prawników zjawiskiem prekariatu, które w przeciwieństwie do sytuacji materialnej prawników zostało bardzo dobrze zbadane. Patrząc na prace przede wszystkim takich autorów jak Guy Standing czy też Rafał Woś, możemy dowiedzieć się nie tylko o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą prekariat, jakie są przyczyny jego powstawania, ale także jakie są sposoby jego uniknięcia. Przyglądając się sytuacji społeczno-politycznej, możemy zaobserwować także wpływ prekariatu na politykę, a przede wszystkim na wzrost popularności partii populistycznych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92835

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.243.262

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Karolina Kocemba

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

7 lis 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

967

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1208

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95950

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Prekaryzacja młodych prawników w Polsce 11 cze 2021

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji