Object

Title: Odpowiedzialność w przestrzeni kosmicznej: kwestia dopuszczalności

PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Radwan, Jakub

Description:

Streszcz. w jęz. ang. ; Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Abstract:

Liczba sztucznych obiektów kosmicznych znacząco wzrosła od czasu wystrzelenia Sputnika 1 w 1957 r. Orbity okołoziemskie są zajmowane nie tylko przez czynne obiekty kosmiczne, ale także przez znaczną ilość kosmicznych śmieci. W konsekwencji zagęszczenie obiektów w przestrzeni kosmicznej osiągnęło bezprecedensowy poziom. Jednakże Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne została oparta na założeniu, że ryzyko zderzenia pomiędzy obiektami kosmicznymi wytworzonymi przez człowieka jest praktycznie zerowe w przestrzeni kosmicznej. Z tego powodu konwencja stanowi, że państwo wypuszczające odpowiada za szkody wyrządzone przez obiekt kosmiczny w przestrzeni pozaziemskiej wyłącznie wówczas, gdy winę można przypisać państwu lub osobom, za które jest ono odpowiedzialne. Co jednak ciekawe, nie zważając na udokumentowane przypadki utraty lub uszkodzenia obiektów kosmicznych w następstwie kolizji, państwa prowadzące działalność kosmiczną dotychczas konsekwentnie powstrzymywały się od powoływania się na postanowienia konwencji. W rezultacie, w związku z długotrwałym niestosowaniem konwencji, mogłaby ona zostać uznana za wyłączoną z obrotu prawnego wskutek desuetudo. Jednakże analiza koncepcji desuetudo w prawie międzynarodowym nie uzasadnia wniosku, że konwencja utraciła moc prawną. Przeciwnie, inne czynniki takie jak niewypracowanie definicji winy w przestrzeni kosmicznej lub status miękkiego prawa, jaki posiadają regulacje dotyczące zapobiegania powstawaniu i usuwania kosmicznych śmieci, reprezentują bardziej prawdopodobne przyczyny braku oficjalnych roszczeń opartych na konwencji. Tym samym dotychczasowa bierna praktyka państw w stosunku do odpowiedzialności nie wyłącza możliwości wystąpienia z roszczeniami za przyszłe szkody wyrządzone w przestrzeni kosmicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92832 ; ISSN 2450-3932 ; doi:10.23734/FIUW.2018.1.197.210

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jakub Radwan

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jun 7, 2019

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

82

Number of object content views in PDF format

149

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95947

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information