Object

Title: Early attempts at codifying the Japanese civil law during the Meiji period and their historical and political background ; Wczesne próby kodyfikacji japońskiego prawa cywilnego ery Meiji i ich kontekst historyczno-polityczny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Early attempts at codifying the Japanese civil law during the Meiji period and their historical and political background  
Wczesne próby kodyfikacji japońskiego prawa cywilnego ery Meiji i ich kontekst historyczno-polityczny

Alternative title:

明治時代にける日本の民法編纂の原初的な試みとその政史の文脈

Creator:

Piegzik, Michał A.

Subject and Keywords:

Japanese civil law   history of Japanese law   Mimpō  
japońskie prawo cywilne   historia prawa Japonii   Mimpō

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The main goal of this article is to present early attempts to codify the Japanese civil law during 1868-1890 in scope of historical and political background. During the period 1639-1868, under the regime of insulating acts, Japan remained a country completely isolated from the global society. The political system was based on the hierarchical model of ruling feudal principalities by the shogunate. The nineteenth century, which brought not only an industrial revolution, the rise of modern colonial empires, but also the Imperial Restoration, put the Japanese elites under the pressure of complex reform of the state including the law system in order to preserve independence. Civil law, which belongs to one of the three main branches of law, was to be one of the foundations of the future Japanese economy and social harmony. By adopting the French Code Civil as an example, early attempts to codify failed and led to a dispute over the shape of the final Civil Code.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wczesnych prób skodyfikowania japońskiego prawa cywilnego w latach 1868–1890 z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-politycznych. Na mocy izolacyjnych dekretów w latach 1639–1868 Japonia pozostawała krajem całkowicie zamkniętym na kontakty ze światem zewnętrznym, opierając się na hierarchicznym modelu zarządzania księstwami feudalnymi przez szogunat. Wiek XIX, który przyniósł ze sobą nie tylko rewolucję przemysłową, powstanie nowoczesnych imperiów kolonialnych, ale także restaurację władzy cesarskiej w Japonii, postawił japońskie elity przed koniecznością gruntownej reformy państwa, w tym systemu prawa w celu zachowania niepodległości. Prawo cywilne, należące do jednej z trzech głównych gałęzi prawa, miało stanowić jeden z fundamentów przyszłej japońskiej gospodarki i harmonii społecznej. Przyjmując za wzór francuski Code Civil, wczesne próby skodyfikowania zakończyły się niepowodzeniem i doprowadziły do sporu nad kształtem kodeksu cywilnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92829   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.137.160

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Michał A. Piegzik

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

545

Number of object content views in PDF format

654

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95944

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information