Object

Title: The institution of the permanent court guardian 1919 – 1929 ; Instytucja stałych opiekunów sądowych 1919–1929

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The institution of the permanent court guardian 1919 – 1929  
Instytucja stałych opiekunów sądowych 1919–1929

Creator:

Szymków, Krzysztof

Subject and Keywords:

permanent court guardians   probation system   juvenile courts  
stali opiekunowie sądowi   kuratela sądowa   sądownictwo dla nieletnich

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The institution of the permanent court guardian is a part of the history of the Polish probation system, which is an integral part of juvenile courts. The decree of the Chief of State Józef Piłsudski from 7 February 1919 setting up juvenile courts ought to be considered the beginning of the probation system. The institution of the permanent court guardian functioned in the period between 1919 and 1929, more precisely set forth in the abovementioned decree of the Chief of State as well as the ordinance of the Minister of Justice from 25 June 1929, which transformed the institution of the court guardian into the probation officer by the municipal and juvenile courts. The fact that at the very beginning of independent Poland the matter of the juvenile judiciary was regulated by setting up juvenile courts as well as the institution of the permanent court guardian only testifies to the seriousness of the problem that the young country had to face. The aim of the article is to present the legal basis, scope of responsibilities as well as the functioning of permanent court guardians. The institution of the permanent court guardians marked the beginning of the Polish probationary system and the modern juvenile courts based mostly on adopting educational measures in treating juvenile delinquents.  

Instytucja stałych opiekunów sądowych wpisuje się w historię polskiej kurateli sądowej. Ta zaś jest nierozerwalnie związana z sądownictwem dla nieletnich. Za początek kurateli sądowej należy uznać dekret Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, z 7 lutego 1919 r. o utworzeniu sądów dla nieletnich. Instytucja stałych opiekunów sądowych funkcjonowała w okresie od 1919 do 1929 r., a dokładne ramy czasowe wyznacza wskazywany już wyżej dekret Naczelnika Państwa oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. To, iż na samym początku istnienia niepodległej Polski zdecydowano się uregulować kwestię sądownictwa dla nieletnich, tworząc sądy dla nieletnich oraz instytucję stałych opiekunów sądowych, świadczy tylko o powadze problemu, z jakim przyszło się zmierzyć młodemu państwu. Celem artykułu jest wskazanie podstaw prawnych, zakresu obowiązków oraz praktycznej działalności stałych opiekunów sądowych. Instytucja stałych opiekunów sądowych to początek polskiej kurateli sądowej oraz nowoczesnego sądownictwa dla nieletnich opartego na stosowaniu w przeważającej części środków opiekuńczo-wychowawczych w postępowaniu z nieletnimi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92825   ISSN 2450-3932

DOI:

10.23734/FIUW.2018.1.61.82

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Szymków

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 7, 2018

Number of object content hits:

707

Number of object content views in PDF format

1033

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95940

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information