Object

Title: Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji

Alternative title:

Mediators and mediation bodies surrounded by the environment administration

Creator:

Tabernacka, Magdalena

ORCID:

0000-0002-5921-7154

Subject and Keywords:

mediation   mediator   public administration   environment organization  
mediacje   mediator   administracja publiczna   otoczenie organizacji

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Since 1 June 2017, mediations in administration have a statutory foundation in the provisions of the code of administrative proceedings. Mediator’s actions, which, according to Art. 96 of the code are to help parties to a dispute to settle it amicably affect the administrative bodies’ jurisprudence. It can thus be expected that, as was the case with criminal and civil legal proceedings, mediators will become an indispensable part of the administrative office environment, and that mediation itself will influence the organizational culture of the public administration offices. Mediator, being the part of the environment of a public institution, acts as a link between the organization and its specific and general surroundings. Their specific role should be considered from axiological and communicative as well as praxeological perspective. The conflicts in which public administration bodies are engaged due to their fulfilment of the law dictates the specificity of interactions between these bodies and their environment. This environment is highly dynamic, therefore mediators can be counted as the task environment for such bodies. Since it is not possible to predict all the factors influencing the body’s activity, such as the frequency with which different cases are filed, from the praxeological perspective the mediator’s participation in the court proceedings, as an organ operating outside the administrative structures, is justified  

Od 1 czerwca 2017 r. mediacje są instytucją regulowaną przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że w postępowaniu administracyjnym strony i organ mogą skorzystać z pomocy mediatora. Działania mediatora, które zgodnie z art. 96k k.p.a. polegają na pomocy stronom w polubownym rozwiązaniu sporu, mają wpływ na orzeczniczą działalność organów. Można więc oczekiwać, że podobnie jak w postępowaniu sądowym karnym i cywilnym mediatorzy będą stałym elementem otoczenia urzędu, praktyka zaś prowadzenia mediacji będzie miała wpływ na kulturę organizacyjną urzędów administracji publicznej. Mediator, będąc elementem otoczenia instytucji publicznej, pełni swoistą funkcję łącznika między tą organizacją a indywidualnym i ogólnym otoczeniem, co należy rozpatrywać zarówno w aspekcie aksjologicznym, komunikacyjnym, jak i prakseologicznym. Konflikty, w które w procesie wykonywania prawa zaangażowane są organy administracji publicznej, warunkują swoiste interakcje organów z otoczeniem. Otoczenie organów administracji publicznej jest dynamiczne, dlatego mediatorów można zaliczyć do ich otoczenia zadaniowego. Z uwagi na to, że jest niemożliwe przewidzenie wszystkich czynników wpływających na aktywność organu, między innymi częstotliwości wpływu spraw określonego rodzaju, z prakseologicznego punktu widzenia udział w postępowaniu mediatora — jako podmiotu umieszczonego poza strukturą urzędu — jest racjonalne

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal  
czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109226   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.12

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 183-196

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

125

Number of object content views in PDF format

128

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95922

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information