Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych

Alternative title:

The specifics of the relationship of public administrations with the environment in crisis situations

Creator:

Pilarz, Karina

Subject and Keywords:

sytuacja kryzysowa   zarządzanie kryzysowe

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Z sytuacją kryzysową mamy do czynienia w wypadku poważnego zagrożenia bezpieczeństwa, wymagającego podjęcia szczególnych kroków, niedającego jednak podstaw do wprowadzenia jednego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym określa katalog zadań, jakie w sytuacji takiej spoczywają na organach samorządu terytorialnego (gminy oraz powiatu) oraz organach administracji państwowej. Zintegrowany system zarządzania kryzysowego składa się z organów zarządzania kryzysowego, organów pomocniczych oraz centrów zarządzania kryzysowego. W sytuacjach kryzysowych organy administracji publicznej mogą również współdziałać z otoczeniem. W opracowaniu poddano analizie sytuacje, w których administracja wspierana jest zasobami osobowymi, sprzętowymi, a także informacyjnymi przez Siły Zbrojne RP oraz organizacje pozarządowe, we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 129-141

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm