Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi : otoczenie i nowe wyzwania

Creator:

Ilnicka, Paulina

Subject and Keywords:

podmioty lecznicze   otoczenie podmiotów leczniczych   zarządzanie podmiotami leczniczymi   zarządzanie zasobami ludzkimi

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Podmioty lecznicze pełnią istotną funkcję w systemie ochrony zdrowia, ponieważ są bezpośrednimi dostawcami usług zdrowotnych, organizacja oraz zarządzanie nimi zatem pozostaje nie bez znaczenia dla nabywców usług zdrowotnych, tj. pacjentów. Niniejsza publikacja podejmuje tematykę podmiotów leczniczych z punktu widzenia nauki organizacji i zarządzania. Analizie poddane zostaną strategie rozwoju podmiotów leczniczych, sposoby zarządzania podmiotami leczniczymi oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 63-78

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm