Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej - wybrane zagadnienia

Creator:

Giełda, Małgorzata

Subject and Keywords:

godność   godność człowieka   administracja publiczna   zasada subsydiarności   administracja rządowa   administracja samorządowa   otoczenie

Description:

Tyt. zeszytu: Otoczenie administracji publicznej

Abstract:

Otoczenie administracji publicznej tworzy wiele elementów podmiotowych i przedmiotowych, wśród nich za najważniejszy należy uznać człowieka i budowane przez niego społeczności. Człowiek jest powodem istnienia administracji publicznej, powołanej do realizowania potrzeb jednostki wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach. Z człowiekiem (osobą) traktowanym jako jednostka lub jako część społeczności nierozerwalnie związane jest pojęcie jego godności — traktowane jako zasada normatywna lub wartość musi być zawsze uwzględniane przez administrację publiczną. Administracja nie może działać tam, gdzie naruszałaby godność człowieka, i musi działać wtedy, gdy godność człowieka jest zagrożona. Ochrona godności człowieka powinna zawsze być fundamentalną cechą działań administracji publicznej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.111.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 111 (2017), s. 45-61

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm