Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy potrzeba nam szczególnej formy organizacyjno-prawnej dla innowacyjnego biznesu? Uwagi ogólne na podstawie uzasadnienia projektu prostej spółki akcyjnej — PSA

Alternative title:

Do we nedd a special legal form for innovative business? General remarks on the explanation of the draft of provisions regarding simple stock corporation - SSC

Creator:

Wiórek, Piotr Marcin (1975- )

ORCID:

0000-0003-2478-8341

Subject and Keywords:

Prosta Spółka Akcyjna   zasady techniki prawodawczej   startupy   inwentor   spółka kapitałowa

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest krytyczna ocena części ogólnej uzasadnienia „Rekomendacji powołanego przez Ministra Rozwoju i Finansów Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną (propozycje zmian w Kodeksie spółek handlowych)”. Przeprowadzona w opracowaniu analiza prowadzi do wniosku, że uzasadnienie projektu PSA nie spełnia swojego podstawowego celu, jakim jest wykazanie w sposób przekonujący potrzeby wprowadzenia do systemu prawa handlowego nowego typu spółki kapitałowej w postaci PSA. Co więcej, z całokształtu argumentacji zawartej w projekcie wynika, że w istocie brakuje podstaw do wprowadzenia tak rozbudowanej regulacji, jak przewidują to projektodawcy, ponieważ środki prawne zaproponowane w projekcie wykraczają znacznie poza cel, który zamierza on osiągnąć, a do tego są nieadekwatne do jego osiągnięcia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.15

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 233-243

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Piotr Marcin Wiórek

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm