Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Hipoteka polska a hypothèque prowincji Quebec. Porównanie z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego

Alternative title:

A private international law comparative study of the polish "hipoteka" and Quebec's "hypotheque"

Creator:

Tomczak, Tomasz

Subject and Keywords:

hipoteka ; hypothèque ; zabezpieczenie wierzytelności ; prawo kanadyjskie ; prawo prowincji Quebec ; prawo prywatne międzynarodowe

Abstract:

Polska hipoteka i quebecka hypothèque stanowią prawne formy zabezpieczenia wierzytelności, które są powszechne wykorzystywane w swoich porządkach prawnych. Obie instytucje są szeroko opracowane zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Źródła te skupiają się jednak przede wszystkim na prawie merytorycznym. W czasach zwiększonej mobilności ludzi i kapitału może powstawać coraz więcej problemów kolizyjno-prawnych ich dotyczących. Dlatego niniejsze opracowanie skupia się na porównaniu tych dwóch instytucji z perspektywy szeroko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego i odnosi się do polskiego i quebeckiego prawa merytorycznego tylko w zakresie niezbędnym do analizy kolizyjnoprawnej. Artykuł pokazuje, jak instytucje takie jak hipoteka czy hypothèque powinny zostać potraktowane przez polski lub quebecki sąd w przypadku tzw. sytuacji z elementem obcym i jakie problemy kolizyjnoprawne mogą w związku z nimi powstać

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopismo online

Identifier:

doi:10.19195/0137-1134.112.14

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 209-232

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Tomasz Tomczak

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm