Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przeniesienie siedziby statutowej spółki do innego państwa członkowskiego w świetle swobody przedsiębiorczości

Alternative title:

Transfer of the company's registred office to another member state in the light of the EU freedom of establishment

Creator:

Stefanicki, Robert

Subject and Keywords:

statut personalny spółki ; przeniesienie siedziby ; swoboda przedsiębiorczości ; krajowe ograniczenia

Abstract:

W świetle ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za ograniczenia uznaje się wszelkie normatywne regulacje, które utrudniają lub znacznie uniemożliwiają wykonywanie podstawowych swobód gwarantowanych traktatem. Odstępstwa od tej zasady powinny być uzasadnione, a środek ograniczający — właściwy do zapewnienia realizacji przyjętego celu i nie powinien wykraczać poza to, co niezbędne do jego osiągnięcia. Powstaje zatem pytanie, w jakim stopniu statut personalny spółki może określać prawo każdego z państw członkowskich i jakie rozwiązanie w tym zakresie ma znaczenie z punktu widzenia realizowania warunków działalności gospodarczej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 199-208

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Robert Stefanicki

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm