Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przeniesienie siedziby statutowej spółki do innego państwa członkowskiego w świetle swobody przedsiębiorczości

Alternative title:

Transfer of the company's registred office to another member state in the light of the EU freedom of establishment

Creator:

Stefanicki, Robert

Subject and Keywords:

statut personalny spółki   przeniesienie siedziby   swoboda przedsiębiorczości   krajowe ograniczenia

Abstract:

W świetle ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za ograniczenia uznaje się wszelkie normatywne regulacje, które utrudniają lub znacznie uniemożliwiają wykonywanie podstawowych swobód gwarantowanych traktatem. Odstępstwa od tej zasady powinny być uzasadnione, a środek ograniczający — właściwy do zapewnienia realizacji przyjętego celu i nie powinien wykraczać poza to, co niezbędne do jego osiągnięcia. Powstaje zatem pytanie, w jakim stopniu statut personalny spółki może określać prawo każdego z państw członkowskich i jakie rozwiązanie w tym zakresie ma znaczenie z punktu widzenia realizowania warunków działalności gospodarczej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 199-208

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Robert Stefanicki

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm