Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych

Alternative title:

Purpose of normative distinction of the group of legal services contracts

Creator:

Sołtys, Bogusław

Subject and Keywords:

umowy o świadczenie usług prawniczych   rodzaje   charakter prawny i charakterystyka umów o świadczenie usług prawniczych   sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych

Abstract:

Należy opowiedzieć się nie tylko za doktrynalnym, ale również normatywnym wyróżnieniem grupy umów o świadczenie usług prawniczych. Obecnie występuje bowiem zbyt duże zróżnicowanie ich regulacji w odniesieniu do podstawowych standardów świadczenia usług prawniczych. Brakuje dostatecznego uzasadnienia, aby w kwestiach elementarnych wyznaczających istotę usług prawniczych i wpływających na ich bezpieczeństwo odmiennie i niejednolicie traktować poszczególnych usługodawców, niezależnie od tego, czy wykonują oni usługi na nieregulowanym, czy regulowanym rynku usług prawniczych. Wydaje się, że nieregulowany rynek usług prawniczych powinien zostać objęty ramami działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy — Prawo przedsiębiorców i stanowić wyjątek, którego zakres powinien być uzasadniony interesem publicznym w wyższym stopniu aniżeli tworzenie wymogów kwalifikacyjnych będących obecnie podstawą wyróżnienia regulowanego rynku usług prawniczych. W niezbędnym zakresie należy rozważyć również formalne poddanie tego rynku unormowaniom deontologii prawniczej. Podstawowe standardy etyki i pragmatyki prawniczej powinny towarzyszyć wszystkim usługom prawniczym, a nie tylko wykonywanym w ramach zawodów regulowanych. Sankcjonowanie tych standardów przez porządek prawny bez wątpienia leży w interesie publicznym i dlatego ich obowiązywanie przynajmniej w wymiarze elementarnym nie powinno być uzależnione od przynależności do określonej grupy usługodawców

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.12

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 181-198

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Bogusław Sołtys

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm