Object

Title: Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych

Alternative title:

Purpose of normative distinction of the group of legal services contracts

Creator:

Sołtys, Bogusław

Subject and Keywords:

legal services contract   legal character and characteristic of legal services contracts   types of legal services contracts   purpose of normative distinction of the group of legal services contracts  
umowy o świadczenie usług prawniczych   rodzaje   charakter prawny i charakterystyka umów o świadczenie usług prawniczych   sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych

Abstract:

It is necessary to be in favour of both doctrinal and normative distinction of legal services contracts. Currently the differentiation in regulations of fundamental standards of providing legal services is too large. There is no sufficient explanation for different treatment legal services providers in rudimentary and significant issues designating the essence of legal services and their safety, regardless of the regulated or deregulated market. It appears that the deregulated legal services market should be included in the provisions concerning regulated economic activity in the Freedom of Business Activity Act. The deregulated legal services market should as well constitute an exception justified by the public interest in a higher degree than by creation of qualification requirements, which are currently the base for distinguishing the regulated legal services market. It is necessary to consider formal submission of the deregulated legal services market to the deontology of legal profession. Fundamental standards of ethics and legal pragmatics should be included in all kinds of legal services, not only those provided within the regulated market. Sanctioning of above mentioned standards is undoubtedly in the public interest and for that reason their mandatory application at least in the basic range should not be dependent on the affiliation to a specific group of legal services providers  

Należy opowiedzieć się nie tylko za doktrynalnym, ale również normatywnym wyróżnieniem grupy umów o świadczenie usług prawniczych. Obecnie występuje bowiem zbyt duże zróżnicowanie ich regulacji w odniesieniu do podstawowych standardów świadczenia usług prawniczych. Brakuje dostatecznego uzasadnienia, aby w kwestiach elementarnych wyznaczających istotę usług prawniczych i wpływających na ich bezpieczeństwo odmiennie i niejednolicie traktować poszczególnych usługodawców, niezależnie od tego, czy wykonują oni usługi na nieregulowanym, czy regulowanym rynku usług prawniczych. Wydaje się, że nieregulowany rynek usług prawniczych powinien zostać objęty ramami działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy — Prawo przedsiębiorców i stanowić wyjątek, którego zakres powinien być uzasadniony interesem publicznym w wyższym stopniu aniżeli tworzenie wymogów kwalifikacyjnych będących obecnie podstawą wyróżnienia regulowanego rynku usług prawniczych. W niezbędnym zakresie należy rozważyć również formalne poddanie tego rynku unormowaniom deontologii prawniczej. Podstawowe standardy etyki i pragmatyki prawniczej powinny towarzyszyć wszystkim usługom prawniczym, a nie tylko wykonywanym w ramach zawodów regulowanych. Sankcjonowanie tych standardów przez porządek prawny bez wątpienia leży w interesie publicznym i dlatego ich obowiązywanie przynajmniej w wymiarze elementarnym nie powinno być uzależnione od przynależności do określonej grupy usługodawców

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109211   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.12

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 181-198

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bogusław Sołtys

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

55

Number of object content views in PDF format

57

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95874

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information