Object

Title: Skracanie firm spółek osobowych zawierających firmę spółki będącej wspólnikiem

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Abbreviated partnerships' names including the company name of the partner

Creator:

Siwik, Lidia

ORCID:

0000-0002-2223-3492

Abstract:

Tworzenie firm (nazw) spółek osobowych cechuje duża dowolność, ograniczona jednak zasadami prawa. Zasady te wynikają z przepisów zarówno KSH, jak i KC. Współzależność tych zasad wymaga takiego ukształtowania firmy, które z jednej strony spełniałoby obiektywne założenia konieczności umieszczenia w firmie nazwy osoby prawnej będącej wspólnikiem, jak i nie wprowadzało w błąd z drugiej strony. Odnosić się to powinno do możliwości wprowadzenia do firmy spółki osobowej skróconej firmy osoby prawnej będącej jej wspólnikiem. Nawet jeśli przepis wymaga pełnego brzmienia firmy osoby prawnej będącej wspólnikiem, to należy to traktować jako firmę osoby prawnej zawierającą nazwę wyróżniającą (korpus) wraz z elementem wskazującym na formę, choćby w wersji skróconej. Firma spółki nie służy bowiem pełnej identyfikacji wspólnika — osoby prawnej, co może zostać ustalone na podstawie wypisu z rejestru przedsiębiorców. Zawarte w firmie dane wspólnika służą podkreśleniu osobowego charakteru takiej spółki, a nie ustaleniu katalogu uczestniczących w niej osób ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność. Skrócenie formy osoby prawnej w firmie spółki, w której jest ona wspólnikiem, stanowi posłużenie się firmą w obrocie w rozumieniu przepisów o stosowaniu skrótów w KSH w związku z zawieraną umową spółki osobowej. Co więcej, skrócenie firmy nie powinno wprowadzać w błąd w większym stopniu, niż współistnienie pełnego oznaczenia formy prawnej wspólnika spółki osobowej, będącego osobą prawną w zestawieniu ze skróconą formą prawną danej spółki osobowej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109210 ; ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.11

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 165-179

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Lidia Siwik

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 18, 2020

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

20

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95873

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information