Object

Title: Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych - zagadnienia wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Prohibition against competitive activities of board members

Creator:

Podleś, Marcin

Abstract:

Jak wynika z literalnego brzmienia treści przepisów art. 211 oraz art. 380 kodeksu spółek handlowych, polski ustawodawca wprowadza adresowane do członków zarządu spółek kapitałowych reguły zakazujące takim członkom m.in. możliwości zajmowania się interesami konkurencyjnymi. Zakaz ten obejmuje zarówno działanie we własnym imieniu oraz na podstawie stosunków prawnych łączących członka zarządu z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną, jak i udział w konkurencyjnych spółkach osobowych. Ponadto członek zarządu spółki kapitałowej nie może uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a zatem pełnić funkcji w ramach zarządu czy też rady nadzorczej konkurencyjnego podmiotu. Mając na uwadze funkcję zakazu działalności konkurencyjnej, należy opowiedzieć się za szerokim — „dwukierunkowym” charakterem tego zakazu — zakaz ten obowiązuje w każdej ze spółek, w której dana osoba pełni funkcje w zarządzie. Łagodzeniu rygoru wynikającego z tego zakazu służyć powinno natomiast szersze uznawanie zgody na określone odstępstwa od zakazu działalności konkurencyjnej udzielanej w sposób dorozumiany. To członek zarządu musi przy tym udowodnić fakt zwolnienia go spod zakazu oraz zakres takiego zwolnienia. Należy opowiedzieć się też przeciwko rozszerzającej wykładni art. 211 oraz art. 380 Kodeksu spółek handlowych i za pozostawieniem uregulowania tej płaszczyzny samym spółkom kapitałowym, mocą treści stosunku wewnętrznego, łączącego ich z członkami zarządu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109209 ; doi:10.19195/0137-1134.112.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 153-163

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Marcin Podleś

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 24, 2020

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

5

Number of object content views in PDF format

5

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95872

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information