Object

Title: Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej

Alternative title:

Resolution effectiveness suspension as the security for actions for revoking the resolution or pronouncing its invalidity

Creator:

Kułak, Krzysztof

Subject and Keywords:

security for claim   suspension of the resolution effectiveness   suspension of the resolution enforceability   resolution   meeting of shareholders   general meeting   action for revoking the resolution   action for pronouncing invalidity of the resolution   appeal from a resolution   company   limited liability company   joint-stock company  
zabezpieczenie roszczenia   wstrzymanie skuteczności uchwały   uchwała   zgromadzenie wspólników   walne zgromadzenie   powództwo o uchylenie uchwały   powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały   zaskarżenie uchwały   spółka kapitałowa   spółka z o.o.   spółka akcyjna

Abstract:

The article aims to outline and sort out practical, but not sufficiently recognized by the doctrine of law and jurisprudence, issues of the security for claim by suspending the effectiveness (enforceability) of the company general meetings’ resolutions that are contested under the provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies. The considerations include the nature of this way of securing, terminological issues as well as its conditions and admissibility depending on the legal character and subject of the resolution and time when the security is granted. The analysis leads to the conclusion that, contrary to the liberal attitude of the judicature, not all resolutions and not in all circumstances undergo the security for claim consisting in the suspension of their effectiveness  

Opracowanie stanowi próbę zarysowania i uporządkowania istotnej z praktycznego punktu widzenia, acz wciąż niedostatecznie rozpoznanej przez naukę prawa i orzecznictwo problematyki zabezpieczenia roszczenia procesowego, polegającego na wstrzymaniu skuteczności (wykonalności) uchwał zgromadzeń właścicielskich spółek kapitałowych zaskarżonych w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Rozważania obejmują istotę tego sposobu zabezpieczenia, kwestie terminologiczne oraz jego przesłanki i dopuszczalność przy uwzględnieniu charakteru prawnego i przedmiotu uchwały oraz chwili udzielenia zabezpieczenia. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że wbrew dość liberalnemu podejściu judykatury nie wszystkie uchwały i nie w każdych okolicznościach poddają się zabezpieczeniu polegającemu na wstrzymaniu ich skuteczności

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109207   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 117-140

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Kułak

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

705

Number of object content views in PDF format

712

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95870

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information