Obiekt

Tytuł: Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt : zarys problematyki

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt : zarys problematyki

Tytuł odmienny:

The regulatory deficiencies of polish regulation concerning advertisement and other marketing techniques relating to products relevant to protection of breastfeeding, with special regard to the infant formulae : an outline of the issues

Autor:

Koronkiewicz-Wiórek, Anna

Temat i słowa kluczowe:

regulatory deficiencies   advertising of formula milk   labelling   presentation   infant formula   follow-on formula   toddler milk   processed cereal-based food and baby food   food for special medical purposes intended for infants and young children   feeding bottles and teats   protection of breastfeeding   cross promotion   International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes   WHO Code  
deficyty regulacji prawnej   reklama mleka modyfikowanego   oznakowanie   prezentacja   preparaty do początkowego żywienia niemowląt   preparaty do dalszego żywienia niemowląt   mleko typu Junior   produkty zbożowe przetworzone i żywność dla dzieci   żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci   przedmioty służące do karmienia niemowląt   ochrona karmienia piersią   Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece   Kodeks WHO

Abstrakt:

The aim of this article is to draw attention to the regulatory deficiencies of Polish regulation concerning advertisement and other marketing techniques related to products relevant to protection of breastfeeding, with special regard to infant formulas, and the evaluation of its effectiveness for breastfeeding protection. This regulation is non-transparent, heterogeneous and to a great extent unclear. It is also ineffective and insufficient for the protection of breastfeeding. It is much less rigorous than the standard established by the International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (i.e. WHO Code). The main conclusion is that irrespective of the need for improvement of the promotion of breastfeeding, including lactation education of medical staff and parents, legislative changes are necessary in the field of the marketing of food intended for infants and young children, feeding bottles and teats. The best solution would be the full implementation of the WHO Code (including subsequent WHA resolutions).  
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt, i jej ocena pod kątem wystarczalności dla ochrony karmienia piersią. Omawiana regulacja prawna jest nieprzejrzysta, niejednolita i w dużym stopniu niejasna, a także nieskuteczna i niewystarczająca w kwestii ochrony karmienia piersią. Jest ona dużo mniej rygorystyczna aniżeli standard ustanowiony w Międzynarodowym Kodeksie Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (tzw. Kodeks WHO). Zdaniem autorki poza położeniem przez państwo większego nacisku na promowanie karmienia piersią w społeczeństwie, w tym zwłaszcza na edukację personelu medycznego i rodziców w zakresie laktacji, wskazane są zmiany legislacyjne w obszarze marketingu żywności przeznaczonej specjalnie dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do żywienia niemowląt. Najlepszym rozwiązaniem byłoby pełne wdrożenie Kodeksu WHO (wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA, stanowiącymi jego integralną część)

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Frąckowiak, Józef. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopismo online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109205

DOI:

10.19195/0137-1134.112.6

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 79-101

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Anna Koronkiewicz-Wiórek

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

23 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

54

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

54

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95867

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji