Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt : zarys problematyki

Alternative title:

The regulatory deficiencies of polish regulation concerning advertisement and other marketing techniques relating to products relevant to protection of breastfeeding, with special regard to the infant formulae : an outline of the issues

Creator:

Koronkiewicz-Wiórek, Anna

Subject and Keywords:

deficyty regulacji prawnej ; reklama mleka modyfikowanego ; oznakowanie ; prezentacja ; preparaty do początkowego żywienia niemowląt ; preparaty do dalszego żywienia niemowląt ; mleko typu Junior ; produkty zbożowe przetworzone i żywność dla dzieci ; żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci ; przedmioty służące do karmienia niemowląt ; ochrona karmienia piersią ; cross-promotion ; Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece ; Kodeks WHO

Abstract:

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt, i jej ocena pod kątem wystarczalności dla ochrony karmienia piersią. Omawiana regulacja prawna jest nieprzejrzysta, niejednolita i w dużym stopniu niejasna, a także nieskuteczna i niewystarczająca w kwestii ochrony karmienia piersią. Jest ona dużo mniej rygorystyczna aniżeli standard ustanowiony w Międzynarodowym Kodeksie Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (tzw. Kodeks WHO). Zdaniem autorki poza położeniem przez państwo większego nacisku na promowanie karmienia piersią w społeczeństwie, w tym zwłaszcza na edukację personelu medycznego i rodziców w zakresie laktacji, wskazane są zmiany legislacyjne w obszarze marketingu żywności przeznaczonej specjalnie dla niemowląt i małych dzieci oraz akcesoriów do żywienia niemowląt. Najlepszym rozwiązaniem byłoby pełne wdrożenie Kodeksu WHO (wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA, stanowiącymi jego integralną część)

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 79-101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Anna Koronkiewicz-Wiórek

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm